Řízení čistírny odpadních vod v cukrovaru v Uničově

Řídicí systém čistírny odpadních vod v cukrovaru v Uničově zajišťuje regulaci nátoku do čistírny, regulaci ohřevu odpadní vody, regulaci průtoků a recyklů v anaerobní i aerobní části, řízení přečerpávání kalů, ovládání provozu hořáku na spalování bioplynu, monitorování chodu čerpadel a pohonů míchadel, alarmová hlášení atd. Systém umožňuje operátorovi měnit vybrané parametry provozu a blokuje neoprávněné zásahy do systému.

Fotografie anaerobního reaktoru (vpravo nahoře) a velínu (vlevo dole) čistírny odpadních vod v cukrovaru v Uničově
Anaerobní reaktor a velín čistírny odpadních vod v cukrovaru v Uničově

Obdobný řídicí systém byl také instalován v čistírně odpadních vod v cukrovaru v Doksanech.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY