Matematický model výroby pekařského droždí

Byl vytvořen model přítové kultivace Saccharomyces cerevisiae, při které je řízeno dávkování živin a chlazení bioreaktoru. Model je při simulacích využíván pro sledování výtěžnosti a doby trvání procesu při různých způsobech jeho vedení.

Graf výsledku simulace
Časové průběhy klíčových veličin při simulaci – koncentrace živin S (horní okno, oranžově) a koncentrace kvasinek X (horní okno, fialově) v kultivační směsi, teplota kultivační směsi T (střední okno, červeně) a průtoku chladicí vody Fv (střední okno, tmavě modrá), průtok živného roztoku do bioreaktoru FS (dolní okno, světle modrá) a objem kultivační směsi V (dolní okno, zeleně)

Kromě výzkumu slouží matematický model také při výuce studentů specializovaných na řízení biotechnologických procesů jako prostředek pro jejich lepší pochopení dějů probíhajících při růstu živých organismů.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY