Řídicí a informační systém varny v cukrovaru v Lovosicích

Při automatizaci řízení varny v procesu krystalizace cukru v cukrovaru v Lovosicích byl pracovníky naší výzkumné skupiny navržen celý řídicí systém a vytvořeno veškeré programové vybavení. Instalace měřicích a ovládacích prvků byla provedena pracovníky cukrovaru.

Fotografie varny cukrovaru v Lovosicích, ve výřezu pohled na operátorské počítače
Varna cukrovaru v Lovosicích, ve výřezu pohled na operátorské počítače

Na základní úrovni řízení byl řídicí systém osazen pěti procesními počítači na bázi PLC firmy Alfa Laval SattControl OP 45 SB. Jejich propojení s technologickým procesem představovalo 150 digitálních a 70 analogových signálů. Procesní počítače měly zabudovány algoritmy regulací PID, v každém z nich bylo možné nakonfigurovat 8 regulátorů. Základem řídicího algoritmu krystalizace bylo sekvenční řízení. Na nadřazené úrovni byla přímo ve velínu varny dvě operátorská PC, další PC byla po jednom ve velínu přední části výrobní linky, v provozní laboratoři a u vedoucího výroby. Komunikační páteř této sítě tvořila průmyslová sběrnice SattBus. Je třeba podotknout, že v té době nebyly takovéto počítačové řídicí sítě vůbec obvyklé.

Schéma propojení procesních a operátorských počítačů řídicího systému varny v cukrovaru v Lovosicích
Schéma propojení procesních a operátorských počítačů řídicího systému varny v cukrovaru v Lovosicích

Počítače operátorského pracoviště umožňovaly monitorování a ovládání technologického procesu. Pomocí myši a funkčních kláves bylo možné přepínat zobrazování jednotlivých úseků technologie (těch základních obrazovek bylo zhruba 20 a dalších zhruba 40 bylo určeno pro zobrazování grafických průběhů, nastavování konstant regulátorů, parametrů procesu atd.). Alarmy a zprávy pro operátora se jednak zobrazovaly na obrazovkách PC, jednak byly hlášeny slovně prostřednictvím zvukového vybavení počítačů.

Tato koncepce řízení, ověřená v roce 1992 v Lovosicích, byla v průběhu dalších let použita ve většině tehdy ještě existujících cukrovarů a v několika málo zbylých funguje dodnes.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY