Veletrh CHEMTEC Praha '98 – prezentace řídicího systému BIOGENES©

Fotografie z veletrhu se stánkem VŠCHT Praha, vývěskou výzkumné skupiny Laboratoř řízení bioprocesů a vystaveným řídicím systémem BIOGENES©.

Fotografie vnitřku veletržního stánku s exponáty a vývěskami
Vnitřek veletržního stánku s exponáty a vývěskami

Fotografie veletržního stánku s návštěvníky a reprezentanty
Veletržní stánek VŠCHT Praha s návštěvníky a reprezentanty

Fotografie displeje řídicího systému BIOGENES© s vývěskou
Displej řídicího systému BIOGENES© s vývěskou výzkumné skupiny LŘB

Fotografie displeje řídicího systému BIOGENES© v popředí veletržního stánku
Displej řídicího systému BIOGENES© v popředí veletržního stánku VŠCHT Praha

Fotografie veletržního stánku s návštěvníky a reprezentanty
Veletržní stánek VŠCHT Praha s návštěvníky a reprezentanty
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY