BIOGENES© – displej Biogenes Intro

Biogenes Intro – ukázka displeje řídicího systému BIOGENES© [Main Menu] [Biogenes Intro]

BIOGENES© je znalostní řídicí systém pro fermentační stanice s přítokováním živného média. Řídicí systém byl vytvořen v prostředí GENESIS (ICONICS). Úroveň znalostního řízení založeného na fyziologického stavu kultury byla realizována v prázdném expertním systému CLIPS (NASA).

Displej BIOGENES se otevírá vždy při spuštění systému BIOGENES©. Do systému se uživatel dostane stiskem tlačítka OK. Pomocí tlačítka EXIT je možné práci se systémem ukončit.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY