BIOGENES© – displej Main Menu

Main Menu – ukázka displeje řídicího systému BIOGENES© [Main Control Panel] [General Overview] [Process Control] [Expert System] [Alarms] [Measured Variables] [Computed Variables] [Cultivation Parameters] [Biogenes Intro] [EtOH Group] [DO Group] [Biomass Group] [Action Group] [Physiol. Group] [Expert Group] [System Constants] [System Constants] [Expert System Parameters] [Regulation RQ by Fm] [Regulation CO2 by Fm] [Regulation EtOH by Fm] [CELLEX] [Respiration Quotient] [O2 Uptake Rate] [CO2 Production Rate] [EtOH Production Rate] [Specific O2 Uptake Rate] [Specific CO2 Production Rate] [Specific EtOH Production Rate] [Specific Growth Rate] [Medium Flow Rate] [Suma of Medium Flow Rate] [Volume] [Acid and Base] [Pump Calibration of Acid and Base] [Antifoam oil] [Pump Calibration of Foaming Oil] [Turbidimetry] [Nephelometry] [Temperature] [pH] [Stirrer Speed] [Flow of Gas] [Dissolved Oxygen] [O2] [CO2] [Ethanol] [Biomass] [Calibration T] [Calibration pH] [Calibration S] [Calibration Fg] [Calibration DO] [Calibration O2] [Calibration CO2] [Calibration EtOH] [T Profile] [pH Profile] [S Profile] [Fg Profile] [RQ Profile] [CO2 Profile] [EtOH Profile] [Fm Profile]

Displej MAIN MENU slouží jako hlavní displej, ze kterého je možné se pomocí zobrazených tlačítek dostat do ostatních displejů řídicího systému BIOGENES©. Jednotlivá tlačítka jsou seřazena do skupin podle typu displeje, na který odkazují.

Po kliknutí na tlačítko se otevře příslušný displej. Pro návrat do hlavního displeje ze všech ostatních displejů slouží tlačítko s nápisem MAIN MENU v pravém dolním rohu obrazovky.

Ve většině displejů se v jejich dolní části ještě nachází panel s výstupy z  expertního systému a alarmové okno, ve kterém se zobrazují zprávy pro operátora - alarmy nebo rady.
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY