Seznam publikací

Články v impaktovaných časopisech

 • Vovsík, J., Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Mareš, J.: Adaptive Control of Saccharomyces cerevisiae Yeasts Fed-Batch Cultivations. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 27(3), 297-306. ISSN 0352-9568 (2013).
 • Čeřovský, M., Khun, J., Rusová, K., Scholtz, V., Soušková, H.: Inactivation of Possible Micromycete Food Contaminants using the Low-Temperature Plasma and Hydrogen Peroxide. Plasma Physics Reports. 39(9), 763-767. ISSN 1063-780X (2013).
 • Hrnčiřík P.: Strategies for controlling the bioproduction of mcl-PHAs biopolymers. Current Opinion in Biotechnology, 22, Supplement, S35. ISSN 0958-1669 (2011).
 • Soušková H., Scholtz V., Julák J., Kommová L., Savická D., Pazlarová J.: The Survival of Micromycetes and Yeasts under the Low-Temperature Plasma Generated in Electrical Discharge. Folia Microbiologica, 56, 1, 77-79. ISSN 0015-5632 (2011).
 • Hrnčiřík P., Náhlík J.: Novel Micro-scale Analytical Devices for On-line Bioprocess Monitoring: a Review. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 24, 489-500. ISSN 0352-9568 (2010).
 • Kosseva M., Fatmawati A., Palatová M., Kent C.: Modelling thermophilic cheese whey bioremediation in a one-stage process. Biochemical Engineering Journal 35, 3, 281-288 (2009).
 • Hrnčiřík P., Vovsík J., Jurníček V., Náhlík J.: On-line Monitoring of PHA Cellular Content in Pseudomonas putida Cultures Using Radio-frequency Impedance. [abstract] New Biotechnology 25, S1, S194-S195 (2009).
 • Vaněk, M., Hrnčiřík, P., Vovsík, J., Náhlík, J.: On-line estimation of biomass concentration by neural network using information about metabolic state. Bioprocess and Biosystems Engineering 1, 9-15 (2004).
 • Náhlík, J., Palatová, M., Gírio, F., Roseiro, C.: Model Identification and Physiological Control of Xylitol Production Using Debaryomyces Hansenii. Process Biochemistry 38, 12, 1695-1705 (2003).
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Vovsík, J.: The BIOGENES System for Knowledge based Bioprocess Control. Expert Systems with Applications 23, 2, 145 153 (2002).
 • Vojta, V., Náhlík, J., Páca, J., Komárková, E.: Development and Verification of the Control System for Fed Batch Phenol Degradation Processes. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 16, 2, 59 67 (2002).
 • Pisko, M., Náhlík, J., Hanta, V.: Instrumentation and Control of Industrial Wastewater Treatment Processes. Hungarian Journal of Industrial Chemistry 30, 113-118 (2002).
 • Rychtera, M., Paulová, L., Náhlík, J., Melzoch, K., Votruba, J.: Control Strategy of Fed-Batch Cultivations of Yeasts. Chemical Papers, 50, č. 4, 238-244 (1996).
 • Náhlík, J., Burianec, Z.: On-line Parameter and State Estimation of Continuous Cultivation by Extended Kalman Filter. Applied Microbiology and Biotechnology, 28, 128-134 (1988).

Články v odborných časopisech

 • Crha, J., Kiš, M., Mareš, J.: Úloha inverzní kinematiky - nástroj pro řízení robotického manipulátoru. Perner's Contact. 8(3), 13-23. ISSN 1801-674X (2013).
 • Finkeová, J., Hrnčiřík, P., Mareš, J., Vovsík, J., Hudeček, O., Náhlík, J.: A structured mathematical model of PHA biopolymer production process. Archives of Control Sciences. 23(3), 351-360. ISSN 1230-2384 (2013).
 • Kmínek, M., Nachtigalová, I., Dostálek, P.: Počítačové řízení minipivovaru VŠCHT Praha. Automa, časopis pro automatizační techniku. 19(10), 9-12. ISSN 1210-9592 (2013).
 • Doležel P., Havlíček L., Mareš J.: Piecewise-Linear Neural Model for Helicopter Elevation Control, International Journal of Control Science and Engineering 2, 42-46. ISSN: 2168-4952 (2012).
 • Soušková H., Scholtz V., Julák J., Savická D.: The fungal spores survival under the low-temperature plasma, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 57-66. ISSN: 1874-6489 (2012).
 • Doležel P., Taufer I., Mareš J., Piteľ J.: Po částech lineární neuronový model pro řízení procesů. Strojárstvo EXTRA, 15, 5, 29/1-5. ISSN 1335-2938 (2011).
 • Julák J., Pazlarová J., Savická D., Scholtz V., Soušková H.: Fungicidní vlastnosti korónového výboje. Mykologické listy, 2011, 115, 28-36. ISSN 1213-5887 (2011).
 • Kmínek M., Kadlec K., Nachtigalová I., Jakeš B.: Využití termografie ke studiu dynamiky kondenzátoru brýdových par. Automa, 17, 8-9, 44-46. ISSN 1210-9592 (2011).
 • Mareš J., Náhlík J., Černý F., Doležel P.: Dva způsoby dohledání parametrů modelu reaktorové pece. Strojárstvo EXTRA, 15, 5, 8/1-4. ISSN 1335-2938 (2011).
 • Rychtera M., Čermák J., Votruba J., Náhlík J., Melzoch K., Kent C.A., Escalante E.W.: Optimization of feeding strategies for ergosterol production by yeasts Saccharomyces cerevisiae. Revista Colombiana de Biotecnología, 12, 77-93. (2010).
 • Mareš, J., Dušek, F., Doležel, P.: Vytvoření a identifikace modelu tepelné soustavy. Strojárstvo EXTRA, 14, 5, 61/1–61/5. ISSN: 1335-2938 (2010).
 • Náhlík J., Vovsík J., Šindelář J.: Multiagentní systém pro řízení bioprocesů Biogenes II. Automa 10, 5, 24-26 (2004).
 • Náhlík J., Vovsík J., Šindelář J., Hůla J.: Použití multiagentního systému pro řízení bioprocesů Biogenes II. Automa 10, 7, 56-58 (2004).
 • Vovsík, J., Hrnčiřík, P., Náhlík, J.: Adaptivní řízení přítokových kultivací pekařského droždí. Automatizace 46, 10, 664-669 (2003).
 • Vovsík, J., Palatová, M., Náhlík, J., Hrnčiřík, P.: Automatický návrh pravidel pro fuzzy řízení s použitím metod Wanga Mendela a Fuzzy ROSA. Automatizace 45, 11, 685 689 (2002).
 • Pisko, M., Náhlík, J., Vovsík, J.: Vizualizace v řídicím systému Biogenes II. Automatizace 45, 1, 35 37 (2002).
 • Vaněk, M., Vovsík, J., Šindelář, J., Náhlík, J., Pisko, M.: Řídicí systém bioprocesů Biogenes II. Automatizace 45, 1, 31 34 (2002).
 • Čermák, J., Rychtera, M., Náhlík, J., Melzoch, K., Šindelář, J., Vovsík, J., Nechvíle, P., Votruba, J.: Vliv měrné růstové rychlosti na tvorbu sterolů u kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Czech Journal of Food Sciences, 18(3), 110-114 (2000).
 • Náhlík, J.: BIOGENES – znalostní řídicí systém pro řízení bioprocesů. Automa 5, 7–8, 46–49 (1999).
 • Burianec, Z., Burianová, J., Náhlík, J.: Analýza současného stavu řízení fermentačních procesů. Řízení biotechnologických procesů počítačem. Kvasný průmysl, 36, č. 8-9, 246-267 (1990).

Odborné recenzované knihy, kapitoly v odborných recenzovaných knihách

 • Doležel P, Taufer I, Mareš J: Discrete PID Controller Tuning using Piecewise Linear Neural Network, Introduction to PID Controllers - Theory, Tuning and Application to Frontier Areas, 2012. ISBN 978-953-307-927-1. Chapter 8, 193-210 (2012).
 • Mareš J., Doležel P., Hrnčiřík P.: Possible Approach to Nonlinear System Control. In Artificial Neural Networks - Industrial and Control Engineering Applications. Rijeka, Croatia, InTech, 2011. ISBN 978-953-307-220-3. Chapter 17, 359-376 (2011).

Patenty

 • Náhlík, J.: Způsob řízení aerobní přítokové kultivace kvasinek. Patent ČR 2773, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 30.12.1993.

Publikované příspěvky na mezinárodních konferencích

 • Crha J., Mareš J.: Model of Industrial Robotic Manipulator. Proceedings of 10th International Conference Process Control 2012, C021b/1-5, Univerzita Pardubice, Pardubice 2012, (2012).
 • Doležel P., Taufer I., Mareš J.: Piecewise-linear Neural Network as a Tool for Nonlinear System Control. Proceedings of 10th International Conference Process Control 2012, str. C064a/1-11, Univerzita Pardubice, Pardubice 2012, (2012).
 • Doležel P., Taufer I., Mareš J.: Piecewise-linear neural models for process control. Proc. 18th Int. Conf. on Process Control PC 2011, 296-300. Bratislava, Slovak University of Technology, (2011). ISBN 978-80-227-3517-9.
 • Hrnčiřík P., Černý F., Náhlík J., Vovsík J., Mareš J., Lovecká P.: Bioproduction of mcl-PHAs Biopolymers - Process States and Control. Proc. 18th Int. Conf. on Process Control PC 2011, 211-215. Bratislava, Slovak University of Technology, (2011). ISBN 978-80-227-3517-9.
 • Soušková H., Scholtz V., Julák J., Savická D.: The Fungal Spores Survival under the Low-Temperature Plasma. Proc. NATO Advanced Research Workshop Plasma for bio-decontamination, medicine and food security, 123. Slovakia, Comenius University Bratislava, (2011).
 • Černý, F., Mareš, J., Náhlík, J., Hrnčiřík, P., Vovsík, J.: Graphical user interface for fermentation trajectory visual analysis. In: Proceedings of the 4th Bioproduction Annual Meeting. Greece, 199-202 (2010).
 • Hrnčiřík, P., Černý, F., Lovecká, P., Mareš, J., Náhlík, J., Vovsík, J.: PHA production - process states and control. In: Proceedings of the 4th Bioproduction Annual Meeting. Greece, 203-206 (2010).
 • Hrnčiřík, P., Vovsík, J., Náhlík, J.: A New On-Line Indicator of Biopolymer Content in Bacterial Cultures. In: Proceedings 11th IFAC Symposium on Computer Applications in Biotechnology. International Federation of Automatic Control, Leuven, 192-196 (2010). ISBN: 978-3-902661-70-8.
 • Černý, F., Hrnčiřík, P., Vovsík, J.: Analysis of an Information content of biochemical process variables. In: 9th International Conference on Process Control 2010. Tribun EU s.r.o., Brno, 168a/1-7 (2010). ISBN: 978-80-7399-951-3.
 • Mareš, J., Dušek, F., Kotyk, J.: Nonlinear and Linearized Mathematical Model of the Reactor Furnace. In: Proceedings of the 9th International Scientific-Technical Conference Process Control 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice, C003a/1–C003a/11 (2010). ISBN: 978-80-7399-95-3.
 • Mareš, J., Dušek, F.: Predictive Control Design of the Reactor Furnace. In: Proceedings of the 9th International Scientific-Technical Conference Process Control 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice, C003b/1–C003b/13 (2010). ISBN: 978-80-7399-951-3.
 • Doležel, P., Mareš, J., Dušek, F.: Different Techniques of the Reactor Furnace Control. In: Proceedings of the 9th International Scientific-Technical Conference Process Control 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice, C030b/1–C030b/13 (2010). ISBN: 978-80-7399-951-3.
 • Hrnčiřík P., Vovsík J., Jurníček V., Náhlík J.: On-Line Monitoring of Biopolymer Content in Bacterial Cells Using Radio-Frequency Impedance. In: Proc. 17th International Conference on Process Control PC '09, 022/254-2 (2009).
 • Hrnčiřík P., Vovsík J., Lovecká P., Náhlík J.: On-line PHA Content Monitoring and the "Obesity" Quotient. In: Proc. 3rd Annual Meeting BIOPRODUCTION, 234-237 (2009).
 • Náhlík J., Hrnčiřík P., Vovsík J.: Enhanced monitoring of the mcl-PHAs production process by Pseudomonas putida KT2442 strain for improved process monitoring. In: Proc. 1st Annual Meeting BIOPRODUCTION, 87-89 (2007).
 • Jurníček V., Náhlík J., Šindelář J.: Fuzzy Models of Saccharomyces Cerevisiae Yeast Cultivation. In: Proc. of 15th International Conference on Process Control PC '05, 104/1-4 (2005).
 • Hrnčiřík P., Náhlík J.: Control Techniques of Nitrogen Removal in Waste-Water Treatment. In: Proc. of 15th International Conference on Process Control PC '05, 166/1-5 (2005).
 • Pisko M., Náhlík J., Hůla J.: Fuzzy Clustering of Bioprocess Data - Baker's Yeast Cultivation. In: Proc. of 6th International Scientific-Technical Conference Process Control 2004, R219b/1-9 (2004).
 • Hrnčiřík P., Vovsík J., Náhlík J.: On-line Recognition of Metabolic State of Baker's Yeast Culture. In: Preprints on CD-ROM of 9th International Symposium on Computer Applications in Biotechnology 9, 1055/1-6 (2004).
 • Hrnčiřík P., Náhlík J., Vovsík J., Šindelář J.: Bioprocess Control and Supervision by a Multi-agent Knowledge-based Control System. In: Proc. of 6th International Scientific-Technical Conference Process Control 2004, R267/1-11 (2004).
 • Palatová, M., Zitta, R., Náhlík, J.: Activated Sludge Models for Continuous Wastewater Treatment - Temperature Influence. Proc. of 37th Int. Conf. MOSIS '03, 191-198 (2003).
 • Palatová, M., Hůla, J., Náhlík, J., Kosseva, M.R., Kent, C.A.: Identification and Modelling of Batch Fermentation Process Using Thermophilic Population. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc035/1-4 (2003).
 • Pisko, M., Náhlík, J., Vojta, V., Vovsík, J.: Physiological State Inferring Module of Baker’s Yeast Cultures in Fed-Batch Cultivations. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc063/1-6 (2003).
 • Vojta, V., Náhlík, J., Pisko, M., Hrnčiřík, P., Vovsík, J.: Development Of Case-Based Reasoning Module for Control of Baker´s Yeast Cultivations. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc025/1-4 (2003).
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Vovsík, J., Šindelář, J., Pisko, M.: BIOGENES II – a Multi-Agent Knowledge-Based Bioprocess Control System. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc013/1-5 (2003).
 • Vovsík, J., Přidal, J., Šindelář, J., Náhlík, J., Urban, A.: Broadening of Cultivation Control Potential by Application of a Membrane Microfilter in an External Loop of a Bioreactor. Proc. of 1st Eur. Conf. on Filtration and Separation, 88 96 (2002).
 • Palatová, M., Náhlík, J., Zitta, R.: Influence of the Temperature on the Wastewater Treatment. Proc. of the 5th Int. Conf. Process Control 2002, R200a/1 12 (2002).
 • Vovsík, J., Vojta, V., Vaněk, M., Šindelář, J., Pisko, M., Náhlík, J., Hrnčiřík, P.: Biomass Concentration and Level Control in Bioreactor using External Microfilter. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P026/1-6 (2001).
 • Vojta, V., Náhlík, J., Páca, J., Komárková, E.: Control System for Fed-Batch Degradation of Phenol using Candida tropicalis Yeast. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P022/1-6 (2001).
 • Vojta, V., Náhlík, J., Páca, J., Komárková, E.: Control Strategy for Fed-Batch Degradation of Phenol using Candida tropicalis Yeast without Substrate Inhibition. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P021/1-6 (2001).
 • Vaněk, M., Vovsík, J., Šindelář, J., Náhlík, J.: Programmable Logic Controller as a Key Element in BIOGENES II Control System. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P023/1-5 (2001).
 • Pisko, M., Vovsík, J., Náhlík, J.: BIOGENES II - Visualization of Biotechnological Processes. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P024/1-5 (2001).
 • Palatová, M., Náhlík, J., Zitta, R., Kosseva, M.R., Kent, C.A.: Activated Sludge Models for Processing Food and Related Wastes. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P037/1-7 (2001).
 • Palatová, M., Náhlík, J., Hrnčiřík, P.: Biotechnological Xylitol Production – Model Identification. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P040/1-4 (2001).
 • Náhlík, J., Šindelář, J., Vovsík, J., Klevar, M., Vaněk, M., Pisko, M., Hrnčiřík, P., Vojta, V., Finkeová, J.: Bioprocess Control Laboratory in Research and Education. Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control 2001, 1, 105-106 (2001).
 • Náhlík, J., Palatová, M., Šindelář, J., Vovsík, J.: Physiological Control of Xylitol Production using Debaryomyces hansenii Yeast Cultivation. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P044/1-7 (2001).
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Klevar, M., Fišer, L., Vaněk, M., Vovsík J., Pisko M., Šindelář, J.: On-line analyser of biomass concentration – CELLEX. Proc. of the 13th Int. Conf. on Process Control PC '01, 1, P027/1-5 (2001).
 • Vaněk, M., Náhlík, J., Hrachovec, M., Palatová, M., Finkeová, J.: Enhanced Biomass Estimation Using Metabolic State Classification and Neural Network. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 130/1-14.
 • Pisko, M., Náhlík, J., Vovsík, J., Kužel, J., Hanta, V.: Instrumentation and control of Food-Stuff-Industry Wastewater Treatment Process. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 125/1-14.
 • Palatová, M., Hrnčiřík, P., Finkeová, J., Náhlík, J., Vovsík, J.: Fed-Batch Cultivation of Baker's Yeast - Mathematical Model. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1162/1-14.
 • Náhlík, J., Rychtera, M., Hrnčiřík, P., Hrachovec, M., Šindelář, J.: Control of Fed-Batch Cultivation of Yeasts - Comparison of Two Approaches for Ergosterol Production. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1222/1-18.
 • Náhlík, J., Palatová, M., Hanuš, M., Melzoch, K., Vaněk, M., Roseiro, C., Gírio, F.: Physiological Control of Yeast Debaryomyces Hansenii Cultivation for Xylitol Production. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1223/1-8.
 • Náhlík, J., Hrnčiřík, P., Vovsík, J., Hanuš, M., Vaněk, M.: Intelligent Control of Biotechnological Processes. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1221/1-12.
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Vovsík, J., Hanuš, M., Rychtera, M.: Knowledge-Based Control Systems in Bioprocess Automation. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1161/1-12.
 • Rychtera, M., Náhlík, J., Hrnčiřík, P., Hanuš, M., Hrachovec, M., Votruba, J., Čermák, J., Melzoch, K., Kent, C.A.: Control Strategies of a Fed–batch Production of Sterols in Yeasts. Proceedings on CD–ROM of the 7th European Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing EUFIT '99, Aachen, Germany, 7, 233–234.
 • Palatová, M., Náhlík, J.: Fuzzy Oriented Statistical Analysis of Fermentation Data. Proceedings of the 12th Conference on Process Control PC '99, vol. 1, 342–345.
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Havlena, V.: State Estimation of Baker’s Yeast Fed-batch Cultivation by Extended Kalman Filter using Alternative Models. In: Preprints DYCOPS-5 5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Ed: Ch. Georgakis. Thessaloniki, IFAC 1998, 632-637.
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Šindelář, J., Kent, C.A.: BIOGENES Knowledge-Based Control System for Fermentation Control. In.: Virtual Conference on Expert Systems. Příloha knihy na CD-ROM: Giarratano J., Riley G.: Expert Systems Principles and Programming. 3rd edition. Boston MA, PSW Publishing Company 1998.
 • Náhlík, J., Hrnčiřík, P., Šindelář, J.: Knowledge-based Control Systems for Control of Fermentation Processes. In.: Proceedings of 11th Conference Process Control ´97, Vol. 2. Slovak University of Technology 1997, 120-124.
 • Rychtera, M., Paulová, L., Votruba, J., Fiala, J., Melzoch, K., Náhlík, J.: Formulation and Assessment of Control Strategies Applied to Fed-batch Yeast Cultivation under Laboratory Conditions. In: Proc. of 12th International Congress CHISA '96, 1996, č. 12.
 • Náhlík, J., Šindelář, J., Hrnčiřík, P.: Knowledge-based Systems for the Control of Biotechnological Processes. In: Proc. of 12th International Congress CHISA '96, 1996, č. 12.
 • Náhlík, J., Hrachovec, M., Hrnčiřík, P., Šindelář, J.: BIOGENES Control System for Fermentation Process Control. In: Proc. of 12th International Congress CHISA '96, 1996, č. 12.

Přednášky nebo postery na mezinárodních konferencích

 • Černý, F., Mareš, J., Náhlík, J., Hrnčiřík, P., Vovsík, J.: Graphical user interface for fermentation trajectory visual analysis. The 4th Bioproduction Annual Meeting. Chalkidiky, Greece, 7.-8.10.2010.
 • Hrnčiřík, P., Vovsík, J., Náhlík, J.: A New On-Line Indicator of Biopolymer Content in Bacterial Cultures. 11th IFAC Symposium on Computer Applications in Biotechnology. Leuven, Belgium, 7.-9.7.2010.
 • Černý, F., Hrnčiřík, P., Vovsík, J.: Analysis of an Information content of biochemical process variables. 9th International Conference on Process Control 2010. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 7.-10.6.2010.
 • Mareš, J., Dušek, F., Kotyk, J.: Nonlinear and Linearized Mathematical Model of the Reactor Furnace. 9th International Scientific-Technical Conference Process Control, 2010. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 7.-10.6.2010.
 • Mareš, J., Dušek, F.: Predictive Control Design of the Reactor Furnace. 9th International Scientific-Technical Conference Process Control, 2010. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 7.-10.6.2010.
 • Doležel, P., Mareš, J., Dušek, F.: Different Techniques of the Reactor Furnace Control. 9th International Scientific-Technical Conference Process Control, 2010. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 7.-10.6.2010.
 • Hrnčiřík P., Vovsík J., Jurníček V., Náhlík J.: On-line Monitoring of PHA Cellular Content in Pseudomonas putida Cultures Using Radio-frequency Impedance. 14th European Congress on BioTechnology, 13.-16.9.2009, Barcelona, Spain.
 • Kosseva M., Kent C., Palatová M., Fatmawati A.: Modelling Thermophilic Bioremediation of a Cheese Whey. 6th European Symposium on Biochemical Engineering Science ESBES 6, 27.-30.8.2006, Salzburg, Austria.
 • Náhlík J., Šindelář J.: Progress of the Fifth Framework Programme Project "Enhanced, Intelligent Processing of Food and Related Wastes using Thermophilic Populations". Annual Management Meeting 4 of the Consortium, April 1, 2004, Great Malvern, United Kingdom.
 • Rychtera, M., Votruba, J., Čermák, J., Náhlík, J., Jandous, I., Melzoch, K., Kent, C.A.: Ergosterol Biosynthesis in Yeasts Saccharomyces cerevisiae, Increase in Production by means of Mathematical Modelling and Feed Control of Cultivation. 3rd European Symposium on Biochemical Engineering Science ESBES-3, Copenhagen Denmark, September 10-13, 2000.
 • Rychtera, M., Votruba, J., Čermák, J., Melzoch, K., Fiala, J., Náhlík, J., Vedlichová, Z., Nechvíle, P., Patáková, P., Kent, C.A., Miskiewicz, T., Al-Rubeai, M.: Optimization of Feeding Profiles for Sterol Biosynthesis by Yeasts Saccharomyces cerevisiae. Poster. Eur. Symp. Biochemical Engineering Sci., Porto Portugal, September 16-19, 1998.
 • Rychtera, M., Votruba, J., Melzoch, K., Čermák, J., Fiala, J., Vedlichová, Z., Patáková, P., Kent, C.A., Al-Rubeai, M., Náhlík, J., Miskiewicz, T.: Knowledge-based control strategies of sterol biosynthesis in yeast cells. Poster. 13th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA '98, Praha, August 23-24, 1998.
 • Rychtera, M., Votruba, J., Fiala, J., Náhlík, J., Kent, C.A., Paulová, L., Melzoch, K.: Formulation and assessment of control strategies applied to fed-batch yeast cultivation under laboratory condition. Poster na 1st European Symp. on Biochem. Eng. Science, Dublin City 19.9.-21.9. 1996.
 • Rychtera, M., Náhlík, J., Konopásková, L.: Impact of control algorithms and controlled variables on behaviour of fed-batch culture of Saccharomyces cerevisiae yeast. Poster na Sixth European Congress on Biotechnology, Firenze, 13.-17.6. 1993.
 • Náhlík, J., Burianec, Z., Niedoba, P., Rychtera, M.: Intelligent control system in biotechnology. Přednáška na konferenci ACHEMA '88, Frankfurt am Main 5.-11.6. 1988.
 • Náhlík, J.: On-line Parameter and State Estimation of Continuous Cultivation by Extended Kalman Filter. Poster na 4th European Congress on Biotechnology 1987, Amsterdam 14.-19.6.1987.
 • Burianec, Z., Náhlík, J., Rychtera, M., Soloveva, O., Oherová, I.: Intelligent Control Systems in Fermentation Processes. Přednáška na mezinárodní konferenci CHISA '87, Praha srpen 1987.

Publikované příspěvky na národních konferencích

 • Doležel P., Taufer I., Mareš J.: Po částech lineární neuronová síť pro průběžné nastavování PID regulátoru - ve sborníku Zborník príspevkov ARTEP 2012, str. 17/1-17/15, TU Košice, Košice, (2012).
 • Černý F., Mareš J., Náhlík J., Hrnčiřík P., Vovsík J.: Detekce a analýza fyziologických stavů fermentačního procesu. Proc. Conf. ARTEP'11, 10/1-8. Košice, Technická univerzita, (2011). ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Doležel P., Taufer I., Mareš J.: Piecewise-linear neural models for process control. Proc. XI Mizhn. konf. Avtomatizacia technol. obektoi ta proc, 158-161. Doneck, DonNTU, (2011).
 • Doležel P., Taufer I., Mareš J., Piteľ J.: Po částech lineární neuronový model pro regulaci. Proc. Conf. ARTEP'11, 04/1-13. Košice, Technická univerzita, (2011). ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Finkeová J.: Matematický model vsádkové fermentace pekařského droždí. Sb. 58. konf. chemického a procesního inženýrství CHISA 2011, 034/1-6. Praha, Česká společnost chemického inženýrství, (2011). ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Mareš J., Doležel P., Náhlík J.: Dva způsoby dohledání parametrů modelu reaktorové pece. Proc. Conf. ARTEP'11, 32/1-11. Košice, Technická univerzita Košice, (2011). ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Mareš, J., Dušek, F., Doležel, P.: Nelineární a linearizovaný model reaktorové pece. In: Proceedings of Conference ARTEP’10. Technická univerzita Košice, Košice, 2010, 27/1–27/14. ISBN: 978-80-553-0347-5.
 • Doležel, P., Mareš, J., Taufer, I.: Řízení teplovzdušného modelu diferenciální evolucí. In: Proceedings of Conference ARTEP’10. Technická univerzita Košice, Košice, 2010, 09/1–09/10. ISBN: 978-80-553-0347-5.
 • Hůla J., Náhlík J., Vovsík J., Hrnčiřík P.: Využití MBPC v řízení biotechnologických procesů. In: Proc. of 6th International Scientific-Technical Conference Process Control 2004, R219a/1-9.
 • Jurníček V., Náhlík J., Hůla J., Vaněk M.: Evoluční algoritmy v prediktivním řízení bioprocesů. In: Proc. of 6th International Scientific-Technical Conference Process Control 2004, R145/1-15.
 • Hůla, J., Náhlík, J., Palatová, M.: Simulace řízení aktivačního procesu čištění potravinářských průmyslových odpadů na modelu ASM1. Sborník přednášek na CD ROM 48. konference CHISA 2001, 48, A4.2/1-19 (2001).
 • Finkeová, J., Pisko, M., Šindelář, J., Náhlík, J.: Využití on-line HPLC analýz pro řízení bioprocesů. Sborník přednášek na CD ROM 48. konference CHISA 2001, 48, V3.10/1-7 (2001).
 • Vovsík, J., Náhlík, J., Palatová, M., Hrnčiřík, P., Hanuš, M.: Automatický návrh pravidel pro fuzzy řízení přítokovaných kultivací pekařského droždí s použitím metod Wang-Mendela a Fuzzy-Rossa. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1311/1-11.
 • Vovsík, J., Náhlík, J., Beránek, J., Šindelář, J., Hrnčiřík, P.: Adaptivní řízení fed-batch kultivací pekařského droždí. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1312/1-14.
 • Šindelář, J., Kokoška, Z., Náhlík, J., Vovsík, J., Kužel, J.: Diagnostika poruch fermentačního procesu. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 119/1-12.
 • Kužel, J., Náhlík, J., Hrachovec, M., Šindelář, J., Melzoch, K.: Znalostní řídicí systém Biogenes pro řízení bioprocesů. Proc. of 4th Int. Conference on Process Control ŘÍP 2000, 4, 1202/1-6.
 • Palatová, M., Bittmann, V., Náhlík, J.: Použití fuzzy logiky pro řízení fermentačních procesů. In: Sborník konference Fuzzy logika - od metodiky k aplikacím, AD&M 1998, 1-10.
 • Šindelář, J., Náhlík, J.: Laboratorní fermentační stanice řízená počítačem. In: Proc. of the 2nd conference Process Control ŘÍP '96. Pardubice, Univerzita Pardubice 1996, 1996 č. 2/2, 352-356.
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J.: Systém BIOGENES pro řízení laboratorního fermentoru. In: Proc. of the 2nd conference Process Control ŘÍP '96. Pardubice, Univerzita Pardubice 1996, č. 2/2, 127-131.
 • Hrachovec, M., Náhlík, J.: Použití ANN v biotechnologiích s důrazem na řízení. In: Proc. of the 2nd conference Process Control ŘÍP '96. Pardubice, Univerzita Pardubice 1996, č. 2/2, 122-126.
 • Hrachovec, M., Náhlík, J.: GENESIS - vývojové prostředí pro vytváření řídicích systémů na počítačích IBM PC a kompatibilních. In: Proc. of the 2nd conference Process Control ŘÍP '96. Pardubice, Univerzita Pardubice 1996, č. 2/2, 117 - 121.
 • Náhlík, J., Hrachovec, M., Kadlec, K., Rychtera, M.: Řídicí systémy fermentorů. In: Preprints of the 10th Conference Process Control '95. Bratislava, Vydavateľstvo STU 1995, č. 10/2, 180-183.
 • Hrachovec, M., Náhlík, J.: Využití neuronových sítí při řízení fermentačních procesů. In: Preprints of the 10th Conference Process Control '95. Bratislava, Vydavateľstvo STU 1995, č. 10/2, 53-56.
 • Fišer, L., Kadlec, K., Náhlík, J.: Analyzátor ethanolu jako součást řídicího systému fermentoru. In: Preprints of 10th Conference Process Control '95. Bratislava, Vydavateľstvo STU 1995, č. 10, 131-134.
 • Náhlík, J., Burianec, Z.: An expert system for the control of continuous fermentation processes. In: Aplikace umělé inteligence AI '89, Praha, Ústav pro informační systémy v kultuře 1989, 127-134.
 • Náhlík, J., Rychtera, M.: Adaptivní řízení kontinuálního fermentačního procesu. In: 5. biotechnologické dni Bratislava '89, 5.-6.12.1989, Bratislava, Dům techniky ČSVTS 1989, 27-28.
 • Náhlík, J., Soukop, J.: Počítačový řídicí systém fermentoru 150 l. In: 5. biotechnologické dni - Bratislava '89, 5.-6.12. 1989, Bratislava, Dům techniky ČSVTS 1989, 11-12.
 • Náhlík, J., Soukop, J., Minařík, J., Burianec, Z.: Řízení fermentoru 150 l počítačem CHP 3000. In: Zařízení pro průmyslové biotechnologie, 27.-28.6. 1989, Hradec Králové, ČSVTS 1989, 115-121.
 • Náhlík, J., Burianec, Z.: Počítačové řídicí systémy fermentačních procesů. In: Zborník prispevkov zo 7. celoštátnej konferencie Automatizované systémy riadenia technologických procesov v chemickom a potravinárskom priemysle. 10.-13.4. 1989, Jasná pod Chopkom, Bratislava, ČSVTS 1989, 336-339.
 • Náhlík, J.: Průběžný odhad parametrů a stavu kontinuálního fermentačního procesu pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. In: Automatizované systémy riadenia technologických procesov v chemickom a potravinárskom priemysle. Košice, Dom techniky ČSVTS 1986, 200-204.

Přednášky nebo postery na národních konferencích

 • Soušková H., Scholtz V., Julák J., Savická D., Kříha V.: Srovnání fungicidních vlastností korónového výboje a dielektrického bariérového výboje - MicroMyco 2012, České Budějovice, 11.09.2012-12.09.2012.
 • Mareš, J., Dušek, F., Doležel, P.: Nelineární a linearizovaný model reaktorové pece. Konference ARTEP’10, 2010. Stará Lesná, Slovakia, 24.-26.2.2010.
 • Doležel, P., Mareš, J., Taufer, I.: Řízení teplovzdušného modelu diferenciální evolucí. Konference ARTEP’10, 2010. Stará Lesná, Slovakia, 24.-26.2.2010.
 • Rychtera, M., Votruba, J., Čermák, J., Melzoch, K., Fiala, J., Náhlík, J., Vedlichová, Z., Patáková, P., Kent, C.A., Miskiewicz, T., Al-Rubeai, M.: Optimization of Fed-Batch Cultivations of Saccharomyces cerevisiae Yeasts with Respect to Synthesis of Sterols. 21st Congress of Czechoslovac Society for Microbiology, Semptember 6-10, 1998, Hradec Králové.
 • Hrnčiřík, P., Náhlík, J.: Expertní řízení fermentačních procesů systémem BIOCLIPS. Poster na 42. konferenci chemického a procesního inženýrství CHISA '95, Kouty nad Desnou, 18.-21.9. 1995.
 • Náhlík, J., Šindelář, J.: Expertní řízení fermentačních procesů. Přednáška na 41. konferenci CHISA '94 Čeladná - Podolánky, 10.-13.10. 1994.Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY