Projekty

Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin
Program ALFA, Technologická agentura České republiky
projekt TA03010165, příjemce VUAB Pharma, a.s.
trvání: 2013 – 2015
Sustainable Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials – BIOPRODUCTION
Logo projektu – hnědý a zelený kruh s nápisem bio PRODUCTION
6. rámcový program EK
integrovaný projekt č. NMP2-CT-2007-026515
trvání: 2006 – 2010
Vývěska shrnující dosažené výsledky (pouze anglicky)
Enhanced, Intelligent Processing of Food Wastes using Thermophilic Populations - INTELLTHERMCONTROL
5. rámcový program EK
projekt č. QLK3-CT-1999-00004
trvání: 2000 – 2004
Vývěska shrnující dosažené výsledky (pouze anglicky)
Knowledge-Based Control and Operation of Industrial Productive Bioprocesses
program EK COPERNICUS
projekt č. ERB-CIPA-CT94-0205
trvání: 1995 – 1998
Dokončení modernizace laboratorní fermentační stanice a její plné využití ve výuce
grant FRVŠ č. 0667/10
trvání: 1996
Znalostní řízení a scale-up přítokovaných kultivací mikroorganismů
grant GA ČR č. 510/940648
trvání: 1994 – 1996
Realizace řídicích systémů fermentorů
vnitřní grant VŠCHT č. 445150017
trvání: 1994 – 1995Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY