Spolupracující partneři

V projektu Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin (Program ALFA, TA ČR)

 1. VUAB Pharma, a.s.
  Ing. Jan Mengler
  koordinace projektu
 2. Energocentrum, a.s.
  Ing. Jan Široký
 3. České vysoké učení technické v Praze, Katedra řídicí techniky
  Ing. Jiří Cigler, Ph.D.

  V integrovaném projektu Bioproduction (6. RP EU)

 4. Chemical Process Engineering Research Institute (CPERI/CERTH)
  Greece
  Prof. Costas Kiparissides
  koordinace projektu
 5. University of Newcastle (UNEW)
  United Kingdom
  Prof. Julian Morris
  aplikace data-fusion metod pro monitorování produktivity kultivačního procesu přítokové kultivace Debaryomyces hansenii – xylitol production – na data z našich čtyř předchozích experimentů
 6. The Centre for Process Innovation (CPI)
  United Kingdom
  Dr. Jerry Cooper
  zpracování poskytnutých naměřených dat
 7. BIOPOLIS S. L.
  Spain
  Dr. Marta Tortajada
  monitorování a řízení produkce mcl-PHA kmenem Pseudomonas putida KT2442 – poskytnuta data z experimentů
 8. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - Centro de Investigaciones Biologicas (CSIC-CIB)
  Spain
  Dr. Auxiliadora Prieto
  mikrobiologická podpora - poskytnutí kmenu Pseudomonas putida KT2442 a odpovídajícího know-how pro proces produkce mcl-PHA
 9. Instituto de Ciencia e Tecnologia de Polimeros (ICTPOL)
  Portugal
  Prof. Joao Carlos Bordado
  spolupráce při zpracování poskytnutých naměřených dat
 10. VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie
  prof. Kateřina Demnerová
  mikrobiologická a laboratorní podpora experimentů a analýz
 11. VŠCHT Praha, Ústav chemie přírodních látek
  Ing. Martina Hlaváčková
  gravimetrické analýzy obsahu PHA v buňkách
 12. VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
  Ing. Michaela Linhová
  analýza obsahu PHA v buňkách pomocí flow cytometru

  V projektech INTELLTHERMCONTROL (5. RP EU) a v programu COPERNICUS

 13. The University of Birmingham, School of Chemical Engineering
  United Kingdom
  Dr. Christopher A. Kent, koordinátor obou projektů
 14. The Aristotle University of Thessaloniki, School of Chemical Engineering
  Greece
  Prof. Maria Liakopoulou-Kyriakides
 15. The University of Economics, Department of Food Biotechnology
  Wroclaw, Poland
  Prof. Tadeusz Miskiewicz
 16. Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, Laboratório de Microbiologia Industrial
  Lisbon, Portugal
  Dr. Carlos Roseiro
 17. VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
  prof. Mojmír Rychtera a prof. Karel Melzoch
  společné experimenty s tradicí od vzniku naší výzkumné skupiny
 18. VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
  prof. Jan Páca
  řídicí systém procesu biodegradace fenolu
 19. VŠCHT Praha, Ústav fyziky a měřicí techniky
  doc. Karel Kadlec
  vývoj analyzátoru koncentrace etanolu v odplynechZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY