Spolupracující partneři

V projektu Znalostní řízení biotechnologické výroby antibiotika nystatin (Program ALFA, TA ČR)

  1. VUAB Pharma, a.s.
    Ing. Jan Mengler
    koordinace projektu
  2. Energocentrum, a.s.
    Ing. Jan Široký
  3. České vysoké učení technické v Praze, Katedra řídicí techniky
    Ing. Jiří Cigler, Ph.D.

    V integrovaném projektu Bioproduction (6. RP EU)

  4. Chemical Process Engineering Research Institute (CPERI/CERTH)
    Greece
    Prof. Costas Kiparissides
    koordinace projektu
  5. University of Newcastle (UNEW)
    United Kingdom
    Prof. Julian Morris
    aplikace data-fusion metod pro monitorování produktivity kultivačního procesu přítokové kultivace Debaryomyces hansenii – xylitol production – na data z našich čtyř předchozích experimentů
  6. The Centre for Process Innovation (CPI)
    United Kingdom
    Dr. Jerry Cooper
    zpracování poskytnutých naměřených dat
  7. BIOPOLIS S. L.
    Spain
    Dr. Marta Tortajada
    monitorování a řízení produkce mcl-PHA kmenem Pseudomonas putida KT2442 – poskytnuta data z experimentů
  8. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas - Centro de Investigaciones Biologicas (CSIC-CIB)
    Spain
    Dr. Auxiliadora Prieto
    mikrobiologická podpora - poskytnutí kmenu Pseudomonas putida KT2442 a odpovídajícího know-how pro proces produkce mcl-PHA
  9. Instituto de Ciencia e Tecnologia de Polimeros (ICTPOL)
    Portugal
    Prof. Joao Carlos Bordado
    spolupráce při zpracování poskytnutých naměřených dat
  10. VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie
    prof. Kateřina Demnerová
    mikrobiologická a laboratorní podpora experimentů a analýz
  11. VŠCHT Praha, Ústav chemie přírodních látek
    Ing. Martina Hlaváčková
    gravimetrické analýzy obsahu PHA v buňkách
  12. VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
    Ing. Michaela Linhová
    analýza obsahu PHA v buňkách pomocí flow cytometru

    V projektech INTELLTHERMCONTROL (5. RP EU) a v programu COPERNICUS

  13. The University of Birmingham, School of Chemical Engineering
    United Kingdom
    Dr. Christopher A. Kent, koordinátor obou projektů
  14. The Aristotle University of Thessaloniki, School of Chemical Engineering
    Greece
    Prof. Maria Liakopoulou-Kyriakides
  15. The University of Economics, Department of Food Biotechnology
    Wroclaw, Poland
    Prof. Tadeusz Miskiewicz
  16. Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, Laboratório de Microbiologia Industrial
    Lisbon, Portugal
    Dr. Carlos Roseiro
  17. VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
    prof. Mojmír Rychtera a prof. Karel Melzoch
    společné experimenty s tradicí od vzniku naší výzkumné skupiny
  18. VŠCHT Praha, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
    prof. Jan Páca
    řídicí systém procesu biodegradace fenolu
  19. VŠCHT Praha, Ústav fyziky a měřicí techniky
    doc. Karel Kadlec
    vývoj analyzátoru koncentrace etanolu v odplynechZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY