Lidé – Pavel Hrnčiřík

Podobenka Pavla Hrnčiříka
Jméno
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
Vzdělání
Ing. 1995, obor ASŘ TP, FCHI VŠCHT Praha, diplomová práce: Expertní řízení fermentačních procesů
Ph.D. 2002, obor Technická kybernetika, FCHI VŠCHT Praha, disertační práce: Znalostní řídicí systémy a jejich využití při řízení biotechnologických procesů
Obor zájmu
Pokročilé řízení a monitorování biotechnologických procesů, znalostní systémy pro řízení.
Geografické informační systémy, 3D modelování a vizualizace terénu.
Kontakt
Místnost: A276
Telefon: +420 220 444 174
E-mail: hrnciripPísmenovscht.cz
Výuka
Bakalářské studium: Aplikace výpočetní techniky, Aplikace výpočetní techniky, Umělá inteligence
Magisterské studium: Geografické informační systémy, Aplikovaná umělá inteligence, Prediktivní řízeníZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY