Členové

Fotografie Jméno Funkce Obor zájmu
Podobenka Jana Náhlíka Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. profesor
vedoucí laboratoře
Návrhy a realizace řídicích systémů, logické řízení, umělá inteligence, řízení biotechnologických procesů, projektové řízení, moderní metody výuky.
Podobenka Jany Finkeové Ing. Jana Finkeová, CSc. odborná asistentka
Matematické modelování chemických a biochemických procesů.
Podobenka Hany Souškové Ing. Hana Soušková, Ph.D. odborná asistentka
Aplikace mikroprocesorů, teorie automatického řízení, dekontaminační vlastnosti netermálního plazmatu.
Podobenka Ivy Nachtigalové Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. odborná asistentka
Řízení chemicko-technologických procesů, expertní systémy pro řízení.
Podobenka Pavla Hrnčiříka Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. odborný asistent
Pokročilé řízení a monitorování biotechnologických procesů, znalostní systémy pro řízení.
Geografické informační systémy, 3D modelování a vizualizace terénu.
Podobenka Jaroslava Vovsíka Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D. odborný asistent
Metody umělé inteligence (fuzzy logika, znalostní systémy) a jejich aplikace při řízení technologických procesů se zaměřením na biotechnologické procesy.
Navrhování řídicích systémů, včetně programování řídicích algoritmů v PLC a vytváření uživatelského rozhraní ve SCADA/HMI softwaru.
Podobenka Jana Mareše Ing. Jan Mareš, Ph.D. odborný asistent
Matematické modelování a řízení nelineárních systémů (Generalized Predictive Control, Preditive Functional Control, …) a aplikace na tepelné soustavy a biotechnologické procesy.Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY