Lidé – Jaroslav Vovsík

Podobenka Jaroslava Vovsíka
Jméno
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
Vzdělání
Ing. 1997, ASŘ chemických a potravinářských výrob, FCHI VŠCHT Praha, diplomová práce: Vysvětlování v expertníchsystémech pro řízení fermentačních procesů
Ph.D. 2004, Technická kybernetika, FCHI VŠCHT Praha, disertační práce: Využití fuzzy logiky a fuzzy neuronových sítí při automatickém návrhu klasifikátorů metabolického stavu biomasy pro řízení bioprocesů
Obor zájmu
Metody umělé inteligence (fuzzy logika, znalostní systémy) a jejich aplikace při řízení technologických procesů se zaměřením na biotechnologické procesy.
Navrhování řídicích systémů, včetně programování řídicích algoritmů v PLC a vytváření uživatelského rozhraní ve SCADA/HMI softwaru.
Kontakt
Místnost: A276
Telefon: +420 220 444 174
E-mail: vovsikjPísmenovscht.cz
Výuka
Bakalářské studium: Aplikace výpočetní techniky, Webové aplikace, Počítačové řídicí systémy, Počítačová technika, Algoritmizace a programování, Databázové systémy, Návrhy databázových systémů, Logické řízení, Laboratoř měřicí a řídicí techniky
Magisterské studium: Laboratoř oboru Inženýrská informatikaZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY