Lidé – Jan Náhlík

Podobenka Jana Náhlíka
Jméno
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Vzdělání
Ing. 1973, Technická kybernetika, FEL ČVUT Praha
CSc. 1984, Technická kybernetika, FEL ČVUT Praha
Doc. 1990, ASŘ v chemickém a potravinářském průmyslu, FCHI VŠCHT Praha
Prof. 2005, Řízení strojů a procesů, FS VŠB-TU Ostrava
Obor zájmu
Návrhy a realizace řídicích systémů, logické řízení, umělá inteligence, řízení biotechnologických procesů, projektové řízení, moderní metody výuky.
Kontakt
Místnost: A337
Telefon: +420 220 443 773
E-mail: nahlikjPísmenovscht.cz
Výuka
Bakalářské studium: Počítačové řídicí systémy, Řízení projektů, Logické řízení
Magisterské studium: Sekvenční řízení, Navrhování měřicích a řídicích systémů
Doktorské studium: Počítačové řídicí systémy, Navrhování řídicích systémůZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY