Lidé – Jan Mareš

Podobenka Jana Mareše
Jméno
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
Vzdělání
Ing. 2007, obor Řízení technologických procesů, FChT Univerzita Pardubice, diplomová práce: Regulace hydraulicko-pneumatické soustavy
Ph.D. 2010, obor Chemické inženýrství, FChT Univerzita Pardubice, disertační práce: Prediktivní řízení reaktorové pece s využitím po částech linearizovaného modelu
Obor zájmu
Matematické modelování a řízení nelineárních systémů (Generalized Predictive Control, Preditive Functional Control, …) a aplikace na tepelné soustavy a biotechnologické procesy.
Kontakt
Místnost: A282
Telefon: +420 220 444 172
E-mail: Jan.MaresPísmenovscht.cz
Výuka
Bakalářské studium: Aplikace výpočetní techniky, Počítačový sběr dat
Magisterské studium: Technické prostředky měření a řízení, Inženýrská optimalizace, Robotické systémy, Prediktivní řízeníZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY