Lidé – Iva Nachtigalová

Podobenka Ivy Nachtigalové
Jméno
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Vzdělání
Ing. 1994, ASŘ chemických a potravinářských výrob, FCHI VŠCHT Praha, diplomová práce: Využití energie při redukci tlaku plynu
Ph.D. 2001, Technická kybernetika, FCHI VŠCHT Praha, disertační práce: Expertní systémy pro řízení chemicko-technologických procesů
Obor zájmu
Řízení chemicko-technologických procesů, expertní systémy pro řízení.
Kontakt
Místnost: A330c
Telefon: +420 220 444 295
E-mail: Iva.NachtigalovaPísmenovscht.cz
Výuka
Bakalářské studium: Aplikace výpočetní techniky, Tabulkové aplikace, Webové aplikace, Digitální fotografie a video, Počítačové prezentace, Měřicí a řídicí technika, Laboratoř měřicí a řídicí techniky
Jiné: Univerzita 3. věku – Život s počítačemZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY