Lidé

Členové

Fotografie Jméno Funkce Obor zájmu
Podobenka Jana Náhlíka Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc. profesor
vedoucí laboratoře
Návrhy a realizace řídicích systémů, logické řízení, umělá inteligence, řízení biotechnologických procesů, projektové řízení, moderní metody výuky.
Podobenka Jany Finkeové Ing. Jana Finkeová, CSc. odborná asistentka
Matematické modelování chemických a biochemických procesů.
Podobenka Hany Souškové Ing. Hana Soušková, Ph.D. odborná asistentka
Aplikace mikroprocesorů, teorie automatického řízení, dekontaminační vlastnosti netermálního plazmatu.
Podobenka Ivy Nachtigalové Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. odborná asistentka
Řízení chemicko-technologických procesů, expertní systémy pro řízení.
Podobenka Pavla Hrnčiříka Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. odborný asistent
Pokročilé řízení a monitorování biotechnologických procesů, znalostní systémy pro řízení.
Geografické informační systémy, 3D modelování a vizualizace terénu.
Podobenka Jaroslava Vovsíka Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D. odborný asistent
Metody umělé inteligence (fuzzy logika, znalostní systémy) a jejich aplikace při řízení technologických procesů se zaměřením na biotechnologické procesy.
Navrhování řídicích systémů, včetně programování řídicích algoritmů v PLC a vytváření uživatelského rozhraní ve SCADA/HMI softwaru.
Podobenka Jana Mareše Ing. Jan Mareš, Ph.D. odborný asistent
Matematické modelování a řízení nelineárních systémů (Generalized Predictive Control, Preditive Functional Control, …) a aplikace na tepelné soustavy a biotechnologické procesy.

Studenti

Jméno
Bc. Ludvík Hasal

Spolupracovníci

Jméno Instituce
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Ústav biochemie a mikrobiologie
Ing. Petra Lovecká, Ph.D. Ústav biochemie a mikrobiologie
Ing. Martina Hlaváčková Ústav chemie přírodních látek
Ing. Michaela Linhová Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Ing. Jan Šindelář, Ph.D. Dial Telecom, a.s.
Ing. Ondřej Hudeček Státní tiskárna cenin, s.p.
Tomáš Svoboda Ústav biochemie a mikrobiologie
Ing. Miroslav Klevar Ústav fyziky a měřicí techniky

Absolventi

Jméno
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Michal Pisko, Ph.D.
Ing. Jan Polnický, Ph.D.
Ing. Jan Šindelář, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
Ing. Jiří Antoš
Ing. František Černý
Ing. Michal Hanuš
Ing. Miroslav Hrachovec
Ing. Jiří Hůla
Ing. Vladimír Jurníček
Ing. Václav Kohout
Ing. Zdeněk Kokoška
Ing. Milan Kubát
Ing. Jan Kužel
Ing. Martin Vaněk
Ing. Václav Vojta
Ing. Petr Záruba
Bc. Ludvík Hasal
Bc. Vojtěch Kučera



Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY