Lidé – Hana Soušková

Podobenka Hany Souškové
Jméno
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
Vzdělání
Ing. 1986, Technická kybernetika, FEL, ČVUT Praha
Ph.D. 2004, Technická kybernetika, FEI, VŠB-TU Ostrava
Obor zájmu
Aplikace mikroprocesorů, teorie automatického řízení, dekontaminační vlastnosti netermálního plazmatu.
Kontakt
Místnost: A334
Telefon: +420 220 444 027
E-mail: hana.souskovaPísmenovscht.cz
Výuka
Bakalářské studium: Aplikace výpočetní techniky, Projekt programu inženýrská informatika II, Semestrální projekt oboru Inženýrská informatika I
Magisterské studium: Aplikace mikroprocesorů
Jiné: Univerzita 3. věku – Život s počítačemZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY