Spolupracovníci

Jméno Instituce
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Ústav biochemie a mikrobiologie
Ing. Petra Lovecká, Ph.D. Ústav biochemie a mikrobiologie
Ing. Martina Hlaváčková Ústav chemie přírodních látek
Ing. Michaela Linhová Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
Ing. Jan Šindelář, Ph.D. Dial Telecom, a.s.
Ing. Ondřej Hudeček Státní tiskárna cenin, s.p.
Tomáš Svoboda Ústav biochemie a mikrobiologie
Ing. Miroslav Klevar Ústav fyziky a měřicí technikyZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY