Přístrojové vybavení – Monitor řídicího systému

Monitor řídicího systému s uživatelským rozhraním realizujícím současně vyšší úroveň řízení a zpracování dat

Monitor řídicího systému s uživatelským rozhraním realizujícím současně vyšší úroveň řízení a zpracování dat
Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY