Bioreaktor

Při výzkumu je kladen soustavný důraz na praktické ověřování teoretických výsledků a metod při experimentálních kultivacích v laboratorním bioreaktoru řízeném počítačovým řídicím systémem. K řízení je používán multiagentní řídicí systém BIOGENES II, který byl vyvinut v naší laboratoři.

Původní vybavení laboratoře z 80. let minulého století se podařilo zcela zmodernizovat a rozšířit, díky finanční podpoře z převážně mezinárodních výzkumných projektů řešených od roku 1995.

Fotografie laboratoře s bioreaktorem
Laboratoř řízení bioprocesů – celkový pohled na přístrojové vybavení

Měření a řízení

Během experimentů lze kontinuálně měřit či regulovat následující veličiny:

 • teplota média T
 • kyselost média pH
 • koncentrace rozpuštěného kyslíku v médiu DOT
 • koncentrace kyslíku v odplynech O2
 • koncentrace oxidu uhličitého v odplynech CO2
 • koncentrace etanolu v médiu EtOH
 • koncentrace biomasy X
 • koncentrace dalších látek v médiu podle aplikované chromatografické metody

On-line analyzátory:

 • paramagnetický analyzátor O2 Servomex 1100A
 • infračervený analyzátor CO2 Servomex 1440B
 • membránový analyzátor etanolu v médiu Alcosens 2620, Frings
 • kapacitanční analyzátor koncentrace biomasy v médiu Biomass Monitor BM210, Aber Instruments
 • analyzátor složení média – HPLC chromatograf, Waters

Akční veličiny u bioreaktoru:

 • otáčky míchadla S
 • průtok vzduchu Fv
 • průtok živin Fm
 • průtok kyseliny pro regulaci pH Fa
 • průtok zásady pro regulaci pH Fb

Další off-line měřicí přístroje:

 • analyzátor počtu, velikosti a koncentrace buněk Z2 Coulter Counter, Beckman Coulter
 • analytické váhy AND HR-200, A&DZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY