Magisterské studium

Studijní obor Senzorika a kybernetika v chemii

Rozsah znalostí a kvalifikace podle The Automation Federation
Přehled aplikací řízení (IFAC) – anglicky
Přehled aplikací řízení v průmyslu (IFAC) – anglicky

Sekvenční řízení, semestr 1
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus
Laboratoř oboru Inženýrská informatika, semestr 3
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Navrhování měřicích a řídicích systémů, semestr 3
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus, moodle
Technické prostředky měření a řízení, semestr 1
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus
Prediktivní řízení, semestr 2
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus

Studijní obor Aplikovaná inženýrská informatika

Geografické informační systémy, semestr 2
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus, moodle
Aplikace mikroprocesorů, semestr 2
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
sylabus
Aplikovaná umělá inteligence, semestr 3
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus
Inženýrská optimalizace, semestr 3
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle
Robotické systémy, semestr 2
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus

Studijní obor Biotechnologie

Modelování bioprocesů, semestr 2
Ing. Jana Finkeová, CSc.
sylabus, moodle, wwwZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY