Výuka

Bakalářské studium

Celoškolské předměty

Aplikace výpočetní techniky, semestr 1
Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle, www
Aplikace výpočetní techniky, semestr 2
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus, moodle, www
Měřicí a řídicí technika, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle, www

Studijní obor Procesní inženýrství a management

Počítačová technika, semestr 1
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Algoritmizace a programování, semestr 2
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Databázové systémy, semestr 3
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Návrhy databázových systémů, semestr 4
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Logické řízení, semestr 4
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Laboratoř měřicí a řídicí techniky, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Programování a algoritmy v jazyce C#, semestr 1
Ing. Jana Finkeová, CSc.
sylabus, moodle
Digitální fotografie a video, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačový sběr dat, semestr 2
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle

Studijní obor Inženýrská informatika

Počítačová technika, semestr 1
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Algoritmizace a programování, semestr 2
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Semestrální projekt oboru Inženýrská informatika I, semestr 3
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
sylabus, moodle
Tabulkové aplikace, semestr 3
Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Databázové systémy, semestr 3
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačové prezentace, semestr 4
Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Projekt programu inženýrská informatika II, semestr 4
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
sylabus
Návrhy databázových systémů, semestr 4
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Logické řízení, semestr 4
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačové řídicí systémy, semestr 5
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Umělá inteligence, semestr 5
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus, moodle
Webové aplikace, semestr 5
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Řízení projektů, semestr 5
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus, moodle
Laboratoř měřicí a řídicí techniky, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Programování a algoritmy v jazyce C#, semestr 1
Ing. Jana Finkeová, CSc.
sylabus, moodle
Digitální fotografie a video, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačový sběr dat, semestr 2
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle

Magisterské studium

Studijní obor Senzorika a kybernetika v chemii

Rozsah znalostí a kvalifikace podle The Automation Federation
Přehled aplikací řízení (IFAC) – anglicky
Přehled aplikací řízení v průmyslu (IFAC) – anglicky

Sekvenční řízení, semestr 1
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus
Laboratoř oboru Inženýrská informatika, semestr 3
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Navrhování měřicích a řídicích systémů, semestr 3
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus, moodle
Technické prostředky měření a řízení, semestr 1
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus
Prediktivní řízení, semestr 2
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus

Studijní obor Aplikovaná inženýrská informatika

Geografické informační systémy, semestr 2
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus, moodle
Aplikace mikroprocesorů, semestr 2
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
sylabus
Aplikovaná umělá inteligence, semestr 3
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus
Inženýrská optimalizace, semestr 3
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle
Robotické systémy, semestr 2
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus

Studijní obor Biotechnologie

Modelování bioprocesů, semestr 2
Ing. Jana Finkeová, CSc.
sylabus, moodle, www

Doktorské studium

Studijní obor Technická kybernetika

Navrhování řídicích systémů
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus
Počítačové řídicí systémy
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabusZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY