Doktorské studium

Studijní obor Technická kybernetika

Navrhování řídicích systémů
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus
Počítačové řídicí systémy
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabusZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY