Bakalářské studium

Celoškolské předměty

Aplikace výpočetní techniky, semestr 1
Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle, www
Aplikace výpočetní techniky, semestr 2
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus, moodle, www
Měřicí a řídicí technika, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle, www

Studijní obor Procesní inženýrství a management

Počítačová technika, semestr 1
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Algoritmizace a programování, semestr 2
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Databázové systémy, semestr 3
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Návrhy databázových systémů, semestr 4
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Logické řízení, semestr 4
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Laboratoř měřicí a řídicí techniky, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Programování a algoritmy v jazyce C#, semestr 1
Ing. Jana Finkeová, CSc.
sylabus, moodle
Digitální fotografie a video, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačový sběr dat, semestr 2
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodle

Studijní obor Inženýrská informatika

Počítačová technika, semestr 1
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Algoritmizace a programování, semestr 2
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Semestrální projekt oboru Inženýrská informatika I, semestr 3
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
sylabus, moodle
Tabulkové aplikace, semestr 3
Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Databázové systémy, semestr 3
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačové prezentace, semestr 4
Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Projekt programu inženýrská informatika II, semestr 4
Ing. Hana Soušková, Ph.D.
sylabus
Návrhy databázových systémů, semestr 4
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Logické řízení, semestr 4
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačové řídicí systémy, semestr 5
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Umělá inteligence, semestr 5
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
sylabus, moodle
Webové aplikace, semestr 5
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Řízení projektů, semestr 5
Prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
sylabus, moodle
Laboratoř měřicí a řídicí techniky, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vovsík, Ph.D.
sylabus, moodle
Programování a algoritmy v jazyce C#, semestr 1
Ing. Jana Finkeová, CSc.
sylabus, moodle
Digitální fotografie a video, semestr 6
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
sylabus, moodle
Počítačový sběr dat, semestr 2
Ing. Jan Mareš, Ph.D.
sylabus, moodleZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY