Ke stažení

Grafické uživatelské rozhraní pro vizuální analýzu stavů fermentačních procesů
Autoři: Černý František, Hrnčiřík Pavel, Mareš Jan, Vovsík Jaroslav
Popis: Aplikace slouží k identifikaci a vizualizaci vícerozměrných dat z biotechnologických procesů. Kombinuje zobrazení procesních dat v časové oblasti s vizualizací trajektorie procesu v 3rozměrném stavovém prostoru tří hlavních komponent získaných PCA (Principal Component Analysis) analýzou vybraných fyziologických stavových veličin počítaných z procesních dat. Trajektorii procesu v PCA prostoru je možné zobrazovat spolu s procesními daty tak, že každý bod procesních dat je propojen s odpovídajícím bodem v PCA prostoru (časovou známkou). V aplikaci je dále možné zobrazovat předem definovanou klasifikaci vybraných procesních dat a to opět s propojením a promítnutím této klasifikace do PCA prostoru. Aplikace také umožňuje definici vlastní klasifikace pomocí center v PCA prostoru a prohlížení této klasifikace zpětně promítnuté na procesní data v časové oblasti. Návod a požadavky aplikace jsou uvedeny v přiloženém manuálu.
Ukázky:
Poděkování: Tato práce byla podporována 6. rámcovým programem Evropské komise pod smlouvou č. NMP2-CT-2007-026515 "Integrated project – Bioproduction – Sustainble Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials" a grantem č. MSM 6046137306 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tato podpora je vysoce ceněna.
Požadavky: 64-bit Windows, Matlab R14 nebo MCR (64-bit)
Stáhnout
Vzorek dat z našich kultivací pro produkci PHA
Autor: LŘB
Popis: Vzorek dat z jedné kultivace pro produkci PHA – Pseudomonas putida – uložený v sešitě ve formátu Sešit Microsoft Excel 2003. Vzorek obsahuje několik důležitých (on-line a off-line) měřených a počítaných veličin. Spolu s daty jsou v sešitě také dva grafy se zobrazením těchto veličin v čase.
Náhledy:
Poděkování: Tato práce byla podporována 6. rámcovým programem Evropské komise pod smlouvou č. NMP2-CT-2007-026515 "Integrated project – Bioproduction – Sustainble Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials" a grantem č. MSM 6046137306 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tato podpora je vysoce ceněna.
Požadavky: tabulkový procesor podporující formát souborů Sešit Microsoft Excel 2003
Stáhnout
Videoklip o naší laboratoři
Autor: Kmínek Miloš
Popis: Videoklip o naší laboratoři natočený během experimentu.
MPEG2 formát 768×576 (131 MB)
Stáhnout
Windows Media Video (WMV) formát 384×255 (33 MB)
Stáhnout
Flash video stream 640×480 (10 MB)Záhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY