O webu

Web Laboratoř řízení bioprocesů je webem vědeckovýzkumné skupiny s názvem Laboratoř řízení bioprocesů. Skupina je součástí větší výzkumné skupiny nazvané Modelování a řízení procesů v Ústavu počítačové a řídicí techniky na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Web využívá následujících technologií a prostředků:

  • XHTML 1.0 Logo validní podle XHTML 1.0 Strict,
  • CSS Level 2 Logo validní podle CSS Level 2,
  • PHP 5.2 (skriptovací jazyk na straně serveru) Logo ”Powered by PHP” a
  • JavaScript (skriptovací jazyk na straně klienta).

Web běží v prostředí Apache/Microsoft Windows na serverech Ústavu počítačové a řídicí techniky.

Autoři webu:

  • Jan Náhlík
  • Václav Kohout
  • Jaroslav VovsíkZáhlaví stránky

Laboratoř řízení bioprocesů

Laboratoř řízení bioprocesů

Logo VŠCHT Praha - stylizovaná kádinka na červeném pozadí – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Logo ÚPŘT – modrý šestiúhelník s červeným artefaktem uvnitř – ÚSTAV POČÍTAČOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY